WELCOME TO

Unique blog with fresh pictoral news from Sydney. All images by Chris Bajkowski
===

Unikalny blog z bieżącymi fotoreportażami z największej australijskiej metropolii - Sydney. Zdjęcia - Chris Bajkowski
===


Tuesday, 23 February 2010

Lunar New Year Parade - Falun DafaFalun Dafa during Chinese New Year Parade in Sydney.

Falun Gong ( Falun Dafa) jest praktyką doskonalenia ciała i umysłu. Ćwiczenia i medytacje Falun Dafa według ćwiczących korzystnie wpływają na zdrowie i samopoczucie. Ćwiczących było w ChRL od 70 do 100 mln, zaliczali się do nich także wysoko postawieni funkcjonariusze KPCh.

20 lipca 1999 chińskie władze komunistyczne zabroniły praktykowania Falun Dafa, a naruszenie zakazu karane jest długoletnim więzieniem lub osadzeniem w obozie pracy. Władze komunistyczne podejrzane są o dokonywanie na praktykujących, często jeszcze za życia, grabieży organów, na przeszczepy dla zagranicznych turystów. Cudzoziemcy praktykujący Falun Gong w miejscach publicznych bywają z Chin wydalani.


Czlonkowie Falun Dafa wyróżniają cztery przyczyny tych prześladowań: paranoiczny strach dyktatora, przywódcy KPCh, z powodu błyskawicznego wzrostu ilości praktykujących i ogromnej popularności Falun Gong; jego silna zazdrość o popularność Falun Dafa; nieunikniony konflikt pomiędzy barbarzyńską polityczną ideologią reżimu komunistycznego, a jego przeciwieństwem, którym są zasady Falun Dafa: Prawda, Życzliwość i Cierpliwość; sama natura komunizmu, potrzebującego dla własnego przetrwania co jakiś czas uznawać pewną część społeczeństwa jako wroga klasowego aby móc go zwalczać.


No comments: